Vermarkten

Vermarkten

Moet uw onderneming waarde creëren?
Hoe kiest u de juist koers voor met uw bedrijf?
Waarmee lost u de verachtingen in van uw klant?
Wat is het meest effectieve communicatie kanaal voor uw zaak?
Hoe past u de genomen beslissingen toe in de praktijk?

Door het samenbrengen van de jarenlange praktijk op de werkvloer en de voortdurende bijscholen van theoretische inzichten slaagt Martin Lammerteyn er in om beide denkwijzen te verenigen op een bruikbare manier. Hij benadert marketing vanuit een holistische visie nl. de marketing ten dienste van de onderneming, de eigenaar, de zaakvoerder, …

Een werkbaar stappenplan laat toe op een beproefde manier het marketing denken en doen, onmiddellijk toe te passen.
Dankzij de gestructureerde en methodische aanpak van Martin Lammerteyn, commercieel begeleider, kunt u het concept, de formule, het product, de dienst, ... praktisch toepassen.

Martin Lammerteyn, commercieel begeleider, reikt een handige en verantwoorde routeplan aan die gefaseerd de verschillende commerciële aspecten in kaart brengt, de opportuniteiten detecteert en het volledig terrein verkent.
Hiermee hebt u een volledig overzicht om het commercieel spectrum te verkennen.

Werkwijze

Eerst brengen wij de huidige situatie in kaart:
Wat is de stand van zaken?
Hoe ziet de situatie er nu uit?
Welk is het startpunt?
Wat nemen wij als referentie?
Waar staan wij nu en waar moeten wij heen?

Vervolgens gaan wij op zoek naar:
Welke zijn de mogelijkheden?
Tegen welke beperkingen lopen wij aan?
Zien wij kansen?
Welke bedreigingen komen er op ons af?

Met al de relevantie informatie en kennis
gaan wij aan de slag op een effectieve en efficiënte manier.
De finaliteit is dat u met kennis van zaken;
op een objectieve wijze een doordachte, onderbouwde, expliciete en natuurlijke vermarkt
waardoor u het risico minimaliseert en de slaagkansen maximaliseert.

Routeplan

Klant en Marktgericht Ondernemen – Marketing

Waarde creëren
Waarde kiezen

Stap 0                   Voorbereiding en teamvorming
Stap 1                   Omschrijving “marketing” “commercieel bedrijfsvoeren”
Stap 2                   De activiteit
Stap 3                   De strategie
Stap 4                   Het inzicht in de klant en de markt
Waarde uitbouwen
Stap 5                   Het product
Stap 6                   De prijs
Stap 7                   De plaats
Waarde communiceren
Stap 8                   De promotie
Stap 9                   De verkooppromotie
Stap 9.1                De persoonlijke verkoop
Waarde toepassen
Stap 10                 De planning
Stap 11                 Meten van de resultaten 

Contacteer mij vandaag nog voor een afspraak >>