Verkopen

Verkopen

Moet u wel verkopen?
Hoe kiest u de juist verkoopstrategie uw bedrijf?
Waarmee bereikt u de beste (verkoop)resultaten?
Wat is het meest voor de hand liggende verkoopstructuur binnen uw zaak?
Hoe krijgt u dit alle efficiënt verkocht?

Verkoop is een opzichzelfstaand deel binnen het bedrijf met een eigen dynamiek. Elk aspect is van belang: verkoopstrategie, bedrijfsplanning, argumentatieopbouw, sellogram, … commerciële presentatie. De verkoop is de (missing) link tussen de organisatie en de klant. Zowel de eigenaar, de verkoper en de klant hebben er belang bij te denken in termen van voordelen, van opportuniteiten, van relaties opbouwen. De “verkoper” is dood, leve de “verkoper”!

Dankzij de gestructureerde en methodische aanpak van Martin Lammerteyn, commercieel begeleider, kunt u verkopen, zonder te verkopen.

Martin Lammerteyn, commercieel begeleider, reikt een handige en verantwoorde routeplan aan die gefaseerd de verschillende commerciële aspecten in kaart brengt, de opportuniteiten detecteert en het volledig terrein verkent. Hiermee hebt u een volledig overzicht om het commercieel spectrum te verkennen.

Werkwijze

Eerst brengen wij de huidige situatie in kaart:
Wat is de stand van zaken?
Hoe ziet de situatie er nu uit?
Welk is het startpunt?
Wat nemen wij als referentie?
Waar staan wij nu en waar moeten wij heen?

Vervolgens gaan wij op zoek naar:
Welke zijn de mogelijkheden?
Tegen welke beperkingen lopen wij aan?
Zien wij kansen?
Welke bedreigingen komen er op ons af?

Met al de relevantie informatie en kennis
gaan wij aan de slag aan de hand van de bedrijfsfase met e
ffectief “verkopen” op een efficiënte manier
De finaliteit is:
dat u met kennis van zaken;
op een objectieve wijze een doordachte, onderbouwde, expliciete en natuurlijke verkoopt 
waardoor u het risico minimaliseert en de slaagkansen maximaliseert

Routeplan

Resultaatgericht verkopen | Sales Management
Verkoopplan

Verkoopactiviteiten & - management - “het plannen van de verkoopinspanningen”
Stap 1    Hoe is de commerciële situatie? (analyse)
Stap 2    Hoe zou de situatie moeten zijn? (doelstelling)
Stap 3    Wat moet er gebeuren? (planning)
De ‘verkoop’ prioriteiten en doelstellingen: verkoopplan voor de volgende planningsperiode
Stap 4    Hoe moet / zal het gebeuren? (methode)
De ‘verkoop’ toepassing: implementatie - management by objectives
Stap 5    Hoe en wat meten we? (controle)
De ‘verkoop’ controle:
Stap 6    Evaluatie, controle en feedback

Contacteer mij vandaag nog voor een afspraak >>