Verkennen

Moet uw onderneming een missie hebben?
Hoe bepaalt u strategische prioriteiten?
Waar leert u opportuniteiten te ontdekken?
Is het soms niet beter om een activiteit af te stoten?
Hoe zet u een vooropgestelde koers het best in om actie?

Een bedrijf (her)oriënteren blijkt moeilijker dan gedacht. Soms is de verleiding groot om snel te grijpen naar hippe concepten. Hierdoor mist u vaak een solide basis om te beslissen welke mogelijkheden tot duurzaam succes kan leiden. Met een overaanbod van advies en informatie dreigt u in het ongewisse te blijven over de meest geschikte manier om effectief en efficiënt een strategie te bepalen en uit te voeren. Of anders gezegd om de ideale commerciële koers te bepalen.

Dankzij de gestructureerde en methodische aanpak van martin lammerteyn, commercieel begeleider, kunt u verkopen, zonder te verkopen.

Martin Lammerteyn, commercieel begeleider, reikt een handige en verantwoorde routeplan aan die gefaseerd de verschillende commerciële aspecten in kaart brengt, de opportuniteiten detecteert en het volledig terrein verkent. Hiermee hebt u een volledig overzicht om het commercieel spectrum te verkennen.

Werkwijze

Eerst brengen wij de huidige situatie in kaart:
Wat is de stand van zaken?
Hoe ziet de situatie er nu uit?
Welk is het startpunt?
Wat nemen wij als referentie?
Waar staan wij nu en waar moeten wij heen?

Vervolgens gaan wij op zoek naar:
Welke zijn de mogelijkheden?
Tegen welke beperkingen lopen wij aan?
Zien wij kansen?
Welke bedreigingen komen er op ons af?

Met al de relevantie informatie en kennis gaan wij aan de slag:
Wij bepalen de strategische koers door effectief te plannen en efficiënt toe te passen.
De finaliteit is:
dat u met kennis van zaken;
op een objectieve wijze een doordachte, onderbouwde, expliciete en natuurlijke verkoopt waardoor u het risico minimaliseert en de slaagkansen maximaliseert.

Routeplan

Praktijk Strategie – effectief plannen en efficiënt toepassen | Business Development

Fase I
Stap 1  Voorbereiding en teamvorming
Stap 2  Stand van zaken inventariseren
Stap 3  Omgeving scan
Stap 4  Wat zouden we moeten (kunnen) doen
Stap 5  Evalueren van de strategische alternatieve opties
Fase II
Stap 6  Strategische logica ontwikkelen
Stap 7  Acties plannen
Stap 8  Missie, visie, doelen, waarden en normen
Stap 9  Communicatie
Stap 10 Meten van prestatie 

Contacteer mij vandaag nog voor een afspraak >>